Pierwsza konfrontacja!

Friday, 24 June 2016

Lima, dzielica Pueblo Libre, dzień pierwszy, noc. Wyszliśmy z Javierem na dzielnię, ze względu, że podobno stare miasto. Stare miasto w tamtej dzielnicy niezbyt rozległe, za to w lokalnym barze sprawdziła się stara zasada, że burka poznaje się po pysku w każdym zakątku świata.